Det mesta kan bli bättre genom träning.

Till syvende och sist är det motiverade människor med rätt förmåga som gör organisationer framgångsrika: Alla har potential att utvecklas!


Vi hjälper ledare och medarbetare att utveckla sin förmåga, enskilt eller i grupp. Många gånger börjar det med något så grundläggande som att få igång samtalet om vad man vill uppnå, enskilt och tillsammans, hur det bäst bör ske och med vilka förutsättningar. Det handlar om tydliga mål, fungerande ledarskap och vettiga spelregler. Bland annat.

Som chef verkar du nästan uteslutande genom andra människor. Framgångsrikt ledarskap förutsätter en relation och fungerande kommunikation är ditt främsta verktyg. Vi tror att den största utvecklingspotentialen för många finns här!

Vi ger stöd åt chefer att hantera frågeställningar inom HR, människa och organisation. Personalrelaterade frågor är inte sällan din största utmaning som chef; hur skulle du vilja att det fungerade hos er?


Vill du veta mer? Tveka då inte att höra av dig på det sätt som passar dig bäst!Publicerad: 2007-11-22
Motiverande drivkrafter och Personliga styrkor - SDI
Öka din förmåga att skapa framgångsrika relationer och effektiva samarbeten. Din förmåga att situationsanpassa din stil och kommunikation till olika personer och sammanhang kommer att vara avgörande för din professionella framgång. För både ledare och medarbetare.
Läs mer>
Mobil team- och ledarutveckling
För chefer och medarbetare som vill lära sig mer om grupp- och ledarutveckling i teori och praktik. Som fristående aktivitet eller i samband med konferens, på plats som ni väljer!